kalkfjerner++

Fjerner effektivt kalk, såperester og annet som har bygget seg opp på overflater i dusj, toalett og andre våtrom. Fjerner også rust svært effektivt.

På etiketten vår ser du en kokosnøtt som er et virkestoff i produktet.

refill kr. 59,00,- 

Fjerner effektivt kalk, såperester og annet som har bygget seg opp på overflater i dusj, toalett og andre våtrom. I tillegg er det et effektivt middel for fjerning av overflaterust og andre hardtsittende flekker. Spray på og hold overflaten fuktig. Virketiden* vil variere ettersom hvor mye kalk eller annet smuss som skal fjernes. Gni eller skrubb forsiktig med svamp, børste eller klut. Skyll av med vann. Gjenta prosessen om nødvendig.

Vær oppmerksom på at virketiden* kan variere sterkt fra overflate til overflate, hvor skittent det er og hvor hardt det sitter. For normal rengjøring kan virketiden være alt fra 10-15 sekunder opp til flere minutter. Påse at overflaten er fuktig under hele virketiden for at produktet skal fungere optimalt. Før hovedvask anbefaler vi å teste på et lite synlig område.

Fosfatfri og pH ca. 6. Inneholder mindre enn 4% ureasalt.
Inneholder maksimum 5% biologisk lett nedbrytbare stoffer som er skånsomme mot bruker og miljø i tillegg til rent, klart og friskt Telemarksvann.

Forsiktighetsregler: Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke svelges. Gir alvorlig øyeirritasjon. Benytt vernehansker/vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

ingredienser

Tilsetningsstoffer er fareklassifisert iht. CLP 1272/2008

Inneholder: CAS 506-89-8 Urea salt <2 %.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 • vann 97,53% 97,53% 97,53%
 • Fettsyre fra kokosanøtt 0,11% 0,11% 0,11%
 • kOKOSNØTTOLJE 0,11% 0,11% 0,11%
 • Palmeolje 0,11% 0,11% 0,11%
 • Alkyl Polyglucoside 0,44% 0,44% 0,44%
 • Ureasalt 1,70% 1,70% 1,70%
 • Natriumpolyaspartat 0,33% 0,33% 0,33%
 • vann 97,53% 97,53% 97,53%
 • Fettsyre fra kokosanøtt 0,11% 0,11% 0,11%
 • kOKOSNØTTOLJE 0,11% 0,11% 0,11%
 • Palmeolje 0,11% 0,11% 0,11%
 • Alkyl Polyglucoside 0,44% 0,44% 0,44%
 • Ureasalt 1,70% 1,70% 1,70%
 • Natriumpolyaspartat 0,33% 0,33% 0,33%

uten drivstoff

Flairosol bruker ikke ‘drivstoff’, noe som er besparende for bruker og miljø

kontinuerlig spraying

Trykk to-tre ganger og du sprayer flere sekunder

opp-ned

Med Flairosol kan du spraye opp-ned og på-siden

flere produkter

Her finner du oversikt og beskrivelse av produktene våre.  Om du synes det er få så kan vi trøste deg med at det kommer mer etter hvert.

Fri frakt på bestilinger over 500,- kr.

Green Clean Technology AS er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 914 224 764

besøk oss

Green Clean Technology AS

Bedriftsveien 42,

3735 Skien

Norge

åpningstider på tlf

Man-Fre : 08:00 - 20:00

Lør & Søn: Stengt

kontakt oss

Tlf: +47 469 79 605

Epost: 

© Copyright 2019| Laget av Hagen Solutions