Kjøpsbetingelser for Green Clean Technology AS

 

GENERELT

Green Clean Technology AS (Green Clean) ønsker til enhver tid å yte den beste service overfor sine kunder. Forbrukerkjøp via nettbutikk er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.  Disse lovene beskriver mer om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, eller vedlegg i utsendte pakker.

KUNDEHENVENDELSER

Vi besvarer e-post så fort som mulig og senest innen 24 timer med unntak av helger der vi besvarer så fort som mulig første normale arbeidsdag.

 

BETALINGSBETINGELSER

Kjøp via vår nettbutikk betales i sin helhet med Vipps.  Bedriftskunder kan avtale andre betalingsbetingelser etter kredittsjekk.

 

KJØPSVILKÅR

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Green Clean. Disse vilkårene gjelder for alt salg Green Clean så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

 

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl mva, eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, valutakurser og endringer i transportkostnader.

 Normal leveringstid fra oss er 3-5 dager – vi sender alltid varene så fort som mulig. Dersom det skulle oppstå forsinkelser informerer vi kunden etter beste evne, kunden står da fritt til å kansellere kjøp og få refundert kjøpesum.

 Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

 Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-trykkfeil.

Tilbud gjelder så langt lageret rekker dersom annet ikke er spesifisert.

 

Salg til utlandet

Salg utenfor fastlands-Norge forutsetter forskuddsbetaling. Fraktkostnader beregnes spesielt i hvert enkelt tilfelle.

 

Retur

Retur av varer skal skje innen 30 dager etter mottatt ordre. Returnert vare skal være ubrukt i ubrutt original emballasje.

 

Tilbakebetaling

Dersom kunden har returnert varen tilbakebetaler Green Clean hele kjøpsbeløp inkl frakt ut til kunden så snart som mulig, men senest 14 dager etter at Green Clean har mottatt returnert vare.

 

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde hos Green Clean er ansvarlig for betaling av de ytelser Green Clean sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Green Clean.

 

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 250,- for dekking av frakt begge veier og ordrebehandling.

 

Reklamasjon

Før feil meldes til Green Clean bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan bevise at produktet ikke fungerer slik Green Clean har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Green Clean slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Green Clean melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Frist for reklamasjon i hehold til kjøpsloven. Krav om reklamasjon meldes per e-post.

 

Angrerett

Angreerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (for unntak se i lovteksten). For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Dersom produktet er brukt eller verdien på annen måte forringet kan vi redusere refundert beløp tilsvarende verdiforringelsen. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje. Krav om angrerett meldes på e-post til info@greenclean.world.

Ved en eventuell tvist, følger vi forbrukerklageutvalgets retningslinjer og anbefalinger

 

Salg til mindreårige

Green Clean selger ikke varer til personer under 15 år. Personer som ønsker tilsendt faktura eller delbetaling må være over 18 år.

 

Extraordinære forhold

Green Clean er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Green Clean godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Green Clean sin kontroll, og som Green Clean ikke med rimelighetkunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. Green Clean er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Green clean side.

 Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34

 

SALGSPANT/BETALINGSVILKÅR

Green Clean har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

 

PERSONOPPLYSNINGER OG SIKKER BETALING

Green Clean oppbevarer ingen personnr eller kortinfo. Personopplysninger som navn/adresse/e-post oppbevares for å kunne sende kunden varer/relevant info til kunden. Kunden har fullt innsyn i disse opplysninger på forespørsel og opplysningene slettes også umiddelbart om ønskelig.

COOKIES

Greenclean.world.no benytter cookies for å gi deg en bedre kjøpsopplevelse. Ingen personnr/betalingsinfo oppbevares av cookiene og informasjon viderebringes heller ikke til eksterne parter.

ENDRING I VILKÅRENE

Green Clean forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

FORCE MAJEUR

Er Green Clean forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Green Clean fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Med vennlig hilsen

Green Clean Technology AS 

 

Fri frakt på bestilinger over 500,- kr.

Green Clean Technology AS er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 914 224 764

besøk oss

Green Clean Technology AS

Bedriftsveien 42,

3735 Skien

Norge

åpningstider på tlf

Man-Fre : 08:00 - 20:00

Lør & Søn: Stengt

kontakt oss

Tlf: +47 469 79 605

Epost: 

© Copyright 2019| Laget av Hagen Solutions